Bævere

Bævere er de spejdere, der gå i 0. eller 1. klasse. Vi mødes i “bæverdammen”/vores spejderhytte hver anden tirsdag kl. 17.00-19.00.

Fra sommerferien frem til juleferien er det tirsdage i alle ulige uger. Fra juleferien til sommerferien er det tirsdage i alle lige uger.

Som bæver lærer vi en masse forskellige ting. Vi er f.eks. på løb, lærer noget om naturen, laver bål og snobrød, og ind i mellem tager vi på tur.

      

baever_net

Ledere:
Daniel – 41834603
Line – 42467475
Mie – 23106426