Udlejning af spejderhytten

Spejderhytten udlejes af Hyttebestyrelsen.

Kontakt Morten Mortensen – 29741702 – mortenmortensen@profibermail.dk

Spejderhytten udlejes for 600 kr. pr. dag til fx fødselsdag, og 1200 kr. for et helt døgn. Hvis man ønsker at tilkøbe brænde, koster det 100 kr. pr. døgn.

Hvis der ønskes at leje spejderhytten en hel uge – så kontakt Morten

Nøgler skal hentes og afleveres hos Morten Mortensen – bor på sammen vej som spejderhytten.

Omgang med åben ild skal ske med forsigtighed. Lejrbål må kun tændes på bålpladsen/bålhytten. Der er brænde i skuret nær bålpladsen – rafter må ikke anvendes til brænde.
Af hensyn til brandsikkerhed er det ikke tilladt at overnatte på 1. sal i hytten.

Fester med musik skal foregå inde i spejderhytten, og der skal tages hensyn til naboer, så de ikke bliver generet af høj musik eller lignende.

Der udlejes IKKE til ungdomsfester!

Huset og udendørsarealet skal være rengjort og ryddet ved afrejse. Gulvvask sker ved hjælp af brun sæbe.

Vinduer og døre skal være lukkede og låste ved afrejse. Alt lys i huset og på pladsen skal slukkes. Affald lægges i affaldsbeholder ved vejen eller medtages.

Ved udeblivelse uden afbud betales kr. 100,00 i administration. Mangelfuld rengøring af huset/udendørsarealer betales med kr. 300,00. Eventuelle skader udbedres for lejerens regning. Forsvundne genstande betales af lejer.

Bemærk: Lejer medbringer selv viskestykker, karklude og håndklæder.