KFUM-Spejderne Ødsted-Jerlev

KFUM-Spejderne Ødsted-Jerlev

– Et fællesskab for alle

Samværsregler

Samværsregler – KFUM spejdere Ødsted/Jerlev Gruppe

Ved overnatninger

 • Vi vil tilstræbe at der er mindst 2 voksne tilstede, helst en af hvert køn, når der er ture, overnatninger mm. Hvis det ikke er muligt at det er ledere der kan være med, skal man have fat nogle hjælpere over 15 år ellers forældre. Vi vil gøre forældre opmærksomme på hvem der deltager på ture, overnatninger, lejre mm. på tilmeldingen.
  Det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn, aldrig må komme til at stå i vejen for, at møder, lejre mm bliver gennemført.
 • Piger og drenge kan sove sammen, dog vil de voksne sikre sig, at alle har ret til at sætte grænser, samt at omklædning kan ske uden at nogle føler sig krænket.
 • Voksne og børn sover som udgangspunkt hver for sig, dog kan der være omstændigheder, som umuliggør dette. Her er det de voksnes pligt at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

Intimsfæren

 • Vi vil tilstræbe at være flere voksne omkring børnene. Lederne skal orientere de andre ledere, hvis det er nødvendigt at gå for sig selv med et andet barn, fx i forbindelse med hjælp til toiletbesøg, badning, vådligger mm
 • Det er barnets og den unges grænser, der er udgangspunktet for, hvor tæt de voksne skal være på dem. Herunder respekt for børn og de unges blufærdighed fx under omklædning og badning. Dette gøre med professionalisme fra de voksne, samt bestræbelse efter at børnene og de unge klare det meste selv. De voksne kan til alle tider bede medvoksne om hjælp.
 • Vi overholder lovgivningen og informerer unge og voksne om, at det er strafbart at have seksuel omgang med et barn under 15 år. Og at det er strafbart at have et forhold med unge under 18 år, hvis man er leder i gruppen, eller groft misbruger en overlegenhed i kraft af alder og erfaring.

Ved fotografering

 • Billederne bliver brugt til intern spejderbrug, hvor vi sikre at de billeder der bliver taget, er i relevans i spejdersammenhæng. Der skal ikke tages billeder der kan krænke ens intimsfæren. Billederne bruges til spejderbrug på bl.a. facebook og hjemmesiden.
 • Gruppens foto/video politik overholdes til enhver tid, ift. aftaler med forældre (børn) og unge, samt respekterer forældres ønske om fjernelse af billeder/ videoer.
 • Der vil ved hver sæson opstart, samt ved indmeldelse af nye medlemmer, blive efterspurgt efter samtykke til fotografering

Omgangstonen – også på de sociale medier

 • Vi vil tilstræbe at gribe ind hvis vores grænser bliver overskredet. Vi vil tilstræbe at der altid er en god tone mellem ledere og spejdere, både i det daglige og på de sociale medier.
 • Lederne er rollemodeller ift. at der er et respektfuldt sprogbrug, med en brug af pæn omgangstone blandt børn og unge, samt medhjælpere.  

Børneattest

 • Vi vil opdatere børneattesten hvert år ved sæsonstart, for alle i gruppen over 15 år.

Der underrettes relevante myndigheder, eller sagen anmeldes, hvis vi får viden om, at et barn eller ung er undsat for eller har været udsat for krænkelser eller overgreb.

Samværspolitik KFUM Ødsted/Jerlev spejdere – d. 12/04-2019.